Welkom   Holistic Pulsing   Analytische Therapie   Feng Shui   Wandelcoach   Contact               Datum:Welkom op mijn website.Ieder mens verlangt naar vrede en innerlijke rust.
Laat je begeleiden in je zoektocht.

ljq|2021|©
Holistic Pulsing

Holistic Pulsing is een unieke, zachte en diep helende vorm van lichaamswerk.
Fundamenteel is een voortdurende ritmische beweging.
In een pulsingsessie lig je gekleed op een massagetafel en wordt je lichaam door de pulser in een stroom van wiegende-, rollende-, strekkende-, en openende bewegingen gebracht.
Deze bewegingen, of pulsen, variëren van klein naar groter en golven als het ware door het lichaam. Zonder iets te forceren plant de echo van de beweging zich door de diepte en de lengte van het lichaam voort.
Zoals een steen die in het water valt cirkels maakt die naar de oever uitdeinen, zo zet het pulsen de lichaamsvloeistoffen en energiestromen in je lichaam in beweging.
Je zou je lichaam kunnen vergelijken met een rivier, waarin de chronische spierspanningen en blokkades als rotsblokken of ijsbergen de natuurlijke stroom blokkeren.
Holistic Pulsing helpt die rotsblokken op subtiele wijze te eroderen, de ijsbergen te ontdooien, zodat je letterlijk en figuurlijk, meer stromend in het leven kan staan.

Terwijl je gepulst wordt, kan de pulser je stimuleren om te benoemen wat je ontdekt aan fysieke sensaties, gevoelens, emoties en impulsen.
Je zult ook worden uitgenodigd om dieper te ademen en er is ruimte voor beweging en geluid. Hierdoor neemt de gevoelsintensiteit toe en worden je gewaarwordingen versterkt.
De uitnodiging is altijd open, ruimtebiedend en respectvol.
De benadering is nooit forcerend.

Wanneer kan Holistic Pulsing zinvol voor je zijn?

 • Als het druk of spannend is in je leven
 • Als je niet lekker in je lijf zit
 • Als je lichaam pijn doet
 • Als je alsmaar aan het denken bent en voelen moeilijk vindt
 • Als je het vertrouwen in je lichaam bent kwijtgeraakt
 • Als je weer in beweging wilt komen
 • Als je het helemaal stil wilt laten worden van binnen
 • Als je veel negatieve gedachten hebt over jezelf of over anderen
 • Als je wilt genieten van een stromend, levend lijf
ljq|2021|©

Analytische Therapie
Ik ben Jungiaans analytisch therapeut.
Anima en Animus. Balans in de Mens. De vrije mens.
"Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis". (Carl Gustav Jung; 1875-1961)

Jungiaanse Analytische Therapie.

Een vorm van therapie die je weer bij je kern brengt. Bij wie je bedoeld bent te zijn. Die je helpt je schaduwkanten te accepteren en ervan te leren. Die je doet inzien dat alles wat geweest is nodig was om te komen waar je nu bent. En dat je in vrede, rust en vrijheid in het heden met jezelf verder mag gaan.

Jungiaanse Coaching.

Ik begeleid mensen, bij wie veelal een ongewenst, terugkerend patroon zichtbaar is, dat zich uit in:

 • Samenwerkingsproblemen
 • Disfunctioneren
 • Conflicten
 • Ziekteverzuim
 • Burn-out
 • Fysieke of psychische problemen

Waarom begeleiding door een Jungiaanse coach? De Jungiaanse begeleiding geeft ruimte aan de mens zelf. De onderliggende oorzaak van een ongewenste situatie komt meestal voort uit onbewuste aspecten van het individu. In mijn coaching geef ik mensen meer inzicht in deze onbewuste aspecten en de weg naar essentiële keuzes en persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding wordt gegeven in de vorm van counseling en waar nodig kan ik mijn therapeutische kennis inzetten.

De kosten bedragen € 60 per uur ex. BTW
ljq|2021|©

Feng ShuiDe principes van Feng Shui verklaren de interactie van mensen met hun omgeving.Ze beheersen alle aspecten van het leven van de mens, van de ogenschijnlijk triviale kenmerken van onze leefruimten tot onze diepste innerlijke doelen en motivaties en uiteindelijk ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Feng Shui heeft dezelfde grondslagen als de oosterse geneeskunde, astrologie en filosofie en deze disciplines vormen tezamen een eensluidende zienswijze. De grondgedachte is dat stromen energie die door het universum bewegen en verbonden zijn met tijd en ruimte de context waarin we leven helpen bepalen. De invloeden kunnen gunstig of ongunstig zijn voor onze doelen en verlangens.Feng Shui richt zich met name op de invloed van fysieke ruimten, van de leefomgeving. Het beoogt de invloed van deze ruimten op onze levens en bezigheden te verduidelijken en deze kennis te gebruiken om een zo gunstig mogelijke omgeving te scheppen zodat het potentieel voor succes op een gelukkig leven wordt vergroot.

DE KOSTEN VAN FENG SHUI

 • Het eerste consult

Het eerste consult neemt, afhankelijk van de grootte en/of de complexiteit van de woning een halve tot een hele dag in beslag.

 • Het eerste advies

De uitwerking van het eerste consult leidt tot een uitgebreid schriftelijk advies met bijbehorende tekeningen en/of plattegronden en neemt ongeveer 1 à 1,5 dag in beslag.

 • Het tweede consult

De bespreking van het advies en het al dan niet aanbrengen van wijzigingen duurt ongeveer een halve dag. Indien iedereen tevreden is, kan dit meteen de afronding zijn.

 • Het definitieve advies

Indien nodig worden de gewenste bijstellingen verwerkt in het definitieve schriftelijke advies. Dit neemt ongeveer een dag, afhankelijk van de hoeveelheid wijzigingen, in beslag.

 • De prijzen

 • De prijs van een dagdeel (4 uur) Feng Shui werkzaamheden bedraagt € 200 ex BTW.

Leo de Vetten; Feng Shui Master 0655366687ljq|2021|©

Ik ben Leo de Vetten.

Ik heb mijn opleiding als docent holistic pulsing afgerond in 1998 bij de School voor Holistic Pulsing van Godfried Kleinsmann.

Ook ben ik Jungiaans analytisch therapeut, zodat de pulssessie kan worden uitgebreid met een diepgaander zelfonderzoek.

Holistic Pulsing is niet uitsluitend ontspannend maar raakt tevens zowel de diepere lagen in het lichaam alsook in de geest. Ik maak vaak gebruik van 'body-talk'; een techniek waarbij de pulsee in gesprek gaat met dat lichaamsdeel wat om aandacht vraagt.
Tijdens dit vraag en antwoord gesprek, komen vaak dieper liggende angsten, verdrieten, onzekerheden, enz. naar boven.
In mijn hoedanigheid van analytisch therapeut kan daar, na de pulssessie, dieper op ingegaan worden.

Ik heb mijn opleiding tot Analytisch therapeut gevolgd aan het Jungiaans Opleidings Instutuut te Nijmegen en ben in 2008 afgestudeerd.

ljq|2021|©

Wandelcoach


Ik ben Leo de Vetten.

Ik wandel graag en veel. Soms zijn we allemaal wat allener. Maar gelukkig niet allemaal eenzamer.
Wandel met me mee, voel de aarde onder je voeten en laat je hoofd leegwaaien. Verwoordt alleen wat je voelt, ervaart en gewaar wordt. Denk er niet over na maar praat je gevoel. Ik begeleid je daarbij. Het zal een mooi gesprek worden.

Ik heb mijn opleiding tot Analytisch therapeut en coach gevolgd aan het Jungiaans Opleidings Instutuut te Nijmegen en ben in 2008 afgestudeerd.

ljq|2021|©
Stuur mij een email  Maak formulier leegljq|2021|©


Mens zijn is een herberg. Elke ochtend arriveert er een ander. Een vreugde, een depressie, een laagheid, een moment van bewustzijn daagt op als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen! Behandel iedere gast met eerbied. Al is het een schare verdriet, die je huis heftig van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg voor een nieuwe verrukking.

De donkere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid. Treedt ze met een lach bij de deur tegemoet en noodt ze binnen.

Wees dankbaar voor wie er komt, ieder van hen is immers gezonden als een leidsman van boven!

Rumi (Perzisch dichter en mysticus uit de 13e eeuw)


Contact:   

Leo de Vetten
0655366687
leodevetten@gmail.com

Vrijwilliger bij:


Hospice De SporenPortagoraGa terug naar boven